FOP-logo

FOP

FOP vänder sig till enskilda personer, företag, myndigheter, utbildningsinstanser samt institutioner. Vi är en ideell förening vars uppgifter består av förmedla kunskap och verka för användning och utveckling av den oförstörande provningen i Sverige, skapa kontakter mellan personer verksamma inom oförstörande provning och göra aktuellt informations- och kunskapsmaterial tillgängligt för föreningens medlemmar och svensk industri.

Vår uppgift

  • förmedla kunskap och verka för användning och utveckling av den oförstörande provningen i Sverige
  • skapa kontakter mellan personer verksamma inom oförstörande provning
  • göra aktuellt informations- och kunskapsmaterial tillgängligt för föreningens medlemmar och svensk industri
  • Föreningen vänder sig till enskilda personer, företag, myndigheter, utbildningsinstanser och institutioner.

Internationellt samarbete

FOP samarbetar med motsvarande föreningar i andra länder, bl.a. genom den internationella kommittén för oförstörande provning, ICNDT. FOP samarbetar också med europeiska föreningar genom ECNDT.

Historik

En viktig händelse i svensk ofp-historia som förebådade bildandet av FOP är den s.k. Getå-konferensen 1959. Konferensen som egentligen var en kurs i oförstörande provning anordnades av ”Ingenjörsvetenskapsakademiens kommitté för oförstörande provning” och ”Kontrollingenjörernas Förening” på Getå Turisthotell 7–8 nov 1959.

Av inbjudan och deltagarförteckning att döma var det ett ambitiöst program med prominenta föreläsare och deltagare. Som ett litet smakprov på innehållet kan man studera ”De oförstörande kontrollmetodernas fysikaliska bakgrund”, ett föredrag av fil mag Sven Malmqvist, Saab, Linköping.


FOP

Sweden

Phone:
+46 10 455 10 88

Mail:
peter.merck@dekra.com

Website:
http://www.ndtsweden.com

Contact:
Peter Merk

Map:

Karta